Opplev «Nervenes poesi» på Hamsunsenteret i sommer

«Nervenes poesi» er inspirert av Knut Hamsuns interesse for nervevirksomheter, sinnsbevegelser og underlig oppførsel.

Helt fra starten av Hamsuns litterære gjennombrudd i 1890 markerte han seg som en forfatter med interesse for det enkelte menneskes individuelle sinnsliv og særtrekk. Nærmere bestemt for det moderne menneskets psykiske eiendommeligheter. Hamsun tok med seg denne interessen gjennom hele sitt forfatterskap.

I sommerens utstilling på Hamsunsenteret møter et utvalg nyere kunst fra samlingene til Nordnorsk Kunstmuseum et utvalg tekster av Hamsun. I utstillingen møter den besøkende et utvalg relevante Hamsuntekster og kunstverk som på ulike måter tematiserer gåtefullt sinnsliv. Verkene inngår samtidig forbindelser med hverandre.

– Utstillingen tar for seg tekster som søker å uttrykke forbindelser mellom ytre impulser og sjelelige avtrykk, så vel som opplevelser og tilstander man ikke selv forstår grunnen til, sier Alvhild Dvergsdal, fag- og forskningsleder på Hamsunsenteret.

Prosjektgruppen har i tillegg til Dvergsdal bestått av Solveig Hirsch, formidlingsleder ved Hamsunsenteret, Lars Magnus Krogh Utne, litteraturformidler ved Hamsunsenteret og Espen Johansen, kurator ved Nordnorsk Kunstmuseum.

Sammen de funnet relevante kunstverk som stiller lignende spørsmål som Hamsun gjør i sin litteratur.

– Kunstverkene er ikke ment for å illustrere tekstene og tekstene er ikke der for å forklare kunsten. De to elementene er selvstendige og likeverdige komponenter i utstillingen, hvor vi eksperimenterer med hvordan vi kan skape en form for dialog mellom teksten og kunsten, sier Espen Johansen.

Kunst og sitat er ikke paret opp én til én, men er valgt ut for å skape forskjellige personlige assosiasjoner.

– Enhver publikummer vil ikke få de samme tolkningene eller lese kunsten og teksten i samme rekkefølge. Vi håper publikum vil få en ny søkende og lekende inngang til både Hamsun og kunsten, og forhåpentligvis får man nye perspektiver på både Hamsun og på kunsten.

Hamsunsenteret er i en prosess med å skifte ut utstillingen i hele tårnet. 3. og 4. etasje er de første etasjene som skal fornyes. I sommer fylles disse etasjene med en utstilling hvor nye måter å stille ut litteratur på utprøves.

Utstillingen «Nervenes poesi» åpnes lørdag 29. mai kl.: 12:00 på Hamsunsenteret. Utstillingen står til og med 30. september.

www.hamsunsenteret.no

Se flere aktuelle saker