Flytte til Hamarøy?

This is Hamarøy: ny tilflytterportal

Tilflytterportalen This is Hamarøy viser et spekter av jobbmuligheter i Hamarøy kommune, både i offentlig og privat sektor. Det fremheves et spennende og variert næringsliv i vekst, spektakulær natur og særtrekk ved kommunen, som skal bidra til at flere velger å flytte til Hamarøy. 

Se flere aktuelle saker