historisk bebyggelse

Handelsgården Breidablikk

Mye historie siden 1845

Det gamle handelsstedet Breidablikk, ligger midt i kommunesenteret Oppeid, og har siden 1845 vært et viktig møtested i bygda. På Handelsgården Breidablikk finner du våningshuet, et ombygd nordlandshus fra 1860, med en nydelig nordnorsk hage, Kapellangården, Kramboden, fjøs med tilbygd låve, bårstue, tørkehus og sengkleloft og et stabbur.

Åpent enkelte helger i sommersesongen. Vi åpner gjerne utstillingen «Med båten gjennom strauman» for grupper. Kontakt hamsunsenteret.booking@nordlandsmuseet.no for mer informasjon.


www.nordlandsmuseet.no