klatrer i fjellvegg

Sleppen klatrefelt

En loddrett og luftig utfordring

Klatrefeltet Sleppen ligger luftig til med god utsikt mot fjell og sjø. Dyre- og plantelivet i omgivelsene er også med på å inspirere. Hovedveggen ligger helt i vannkanten og er om sommeren en glimrende plass å kombinere klatring, bading, grilling, padling i vassdragene og fiske.

Ta rv 81 mot Skutvik. Veien til klatrefeltet tar av til høyre like før et stort steinbrudd. Det står et bussskur på venstre side etter avkjøringen. Avkjøringen er skiltet med klatrefelt.

www.klatrefelt.no