Kystgården Rørvik gård

Fredet av Riksantikvaren

Rørvik gård i Tysfjord kommune er et komplett gårdsanlegg fra slutten av 1800-tallet og et svært godt eksempel på nordnorsk kystkultur. Komplett kombinasjonsbruk fra siste halvdel av 1800-tallet, med jordbruk og fiske. Opplevelser på en gammel gård for unger, ungdom, voksne, grupper og reiselivsbedrifter, opplæring/guiding, mulighet for kurs, flott turterreng, mulighet for overnatting ute og inne.

  • Åpningstider etter avtale.
  • Tlf. 91 55 86 12
  • Nevervikveien 79, 8273 Nevervik

www.riksantikvaren.no