Hamarøy Krigsminnemuseum

I sporene etter 2.verdenskrig.

Hamarøy Krigsminnemuseum arbeider for å synliggjøre kulturminner knyttet til krigsperioden 1940-45. Vi søker å fokusere på den lokale og særegne krigshistorien for området med hovedvekt på grenselosingen, jernbanebygging, kraftutbyggingen og skjebnen til sovjetiske krigsfangene.

Merkede stier med infoskilt ved Tømmernes og i grenselosen Anna Pedersen Makkvatn fotspor.

Tømmerneset 8260 Sagfjord